Sou a: Inici / L'Ajuntament / Òrgans de govern / Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Es reuneix de manera ordinària cada dilluns no festiu a partir de les 19h, a la sala de Comissions de l'Ajuntament.

Els membres de la Junta de Govern Local, segons Decret de 21 de juny de 2023 són:

Competències
 

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l'alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

  • Compartir