Col.lecció

El fons museogràfic del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia es pot classificar en dues parts ben diferenciades:

Una part integrada per l’exposició permanent del museu on s’exposen objectes que es veuen en la visita i una altra part integrada per la reserva del museu formada per objectes susceptibles de ser mostrats en exposicions temporals o per ser estudiats i investigats en treballs de recerca.

Exposició permanent

El Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia ocupa dos edificis emblemàtics de la vocació industrial igualadina: la manufactura de la llana i del cuir.

Cal Boyer és fruit del fort creixement de la indústria del cotó que va experimentar la vila al final del segle XIX, i representa un segon model d’edifici d’aquest tipus a la ciutat que supera el precedent de La Igualadina Cotonera. L’edifici de la fàbrica, construït el 1897, tenia planta rectangular i comptava amb dos pisos. La sustentació estava resolta mitjançant dues fileres de columnes de ferro colat a la planta baixa i pels propis murs i una estructura d’encavallades a la planta superior Posteriorment, entre 1910 i 1920 es va construir una segona nau.

Cal Granotes, antiga adoberia, és un edifici preindustrial situat al Rec d’Igualada. És l’única adoberia museïtzada a Catalunya. Va començar a funcionar com adoberia entorn el 1763. L’edifici està construït amb pedra i morter i conserva els clots originals. Es realitzava de forma artesanal l’adob de la pell grossa.

En la sala L’Home i l’Aigua es mostra la importància de l’aigua com a element vital per a la vida. L’home ha sabut aprofitar aquest recurs natural desenvolupant mecanismes per elevar l’aigua. Hi ha una part lúdica formada per un canal d’aigua en la part central de la sala on es podran experimentar diversos enginys hidràulics.

En la sala Dels clots als bombos, hi ha tres espais diferenciats:el primer espai ens mostra com s’adobava la pell al 1890, que és la connexió amb Cal Granotes, on estan exposades les eines utilitzades per a l’adob artesanal vegetal. En el segon espai la importància del ferrocaril i les màquines de vapor i en el tercer espai la industrialització de la pell per a sola, on les bótes d’adobar jugaven un paper fonamental gràcies a l’energia elèctrica. Hi ha una exposició de la maquinària emprada pels adobers.

En la sala La pell en la història presenta aspectes de la producció, la utilització i la significació cultural de la pell en la nostra civilització mediterrània. Un univers de pell ens acosta a la diversitat dels usos de la pell i a la utilitat dels objectes fets de pell. La pell ha acompanyat l’home des de sempre, utilitzada per vestir-se i calçar-se, aixoplugar-se, present als arnesos de les bèsties, les corretges de les màquines i el mobiliari de les llars, però també en l’esport o la música…

Reserva del museu

La reserva del museu està integrada per un fons artístic de pintura i escultura, retaules i art religiós, arqueologia, paleontologia, ciència i tècnica, etnologia i ciències naturals.

  • Compartir