Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Punt-Consum / Com llegir el comptador de la llum. La lectura estimada vs la lectura real

Com llegir el comptador de la llum. La lectura estimada vs la lectura real

Comptador Intel·ligent: El comptador de llum o comptador elèctric és l'encarregat de registrar el consum de llum efectuat a l'habitatge

Anteriorment, les llars disposaven de comptadors de llum analògics, però amb l'arribada de la telegestió, aquestes van ser substituïdes pel comptador digital o intel·ligent, que ofereix nombrosos avantatges:

 • Permet controlar la potència demandada
 • Permet detectar possibles incidències
 • Permet conèixer amb exactitud el consum a les diferents franges horàries
 • Permet fer lectures reals a distància.

Com funcionen els comptadors de llum intel·ligents?

Els comptadors intel·ligents recullen amb exactitud el consum d'electricitat hora a hora i dia a dia. Aquest consum és recollit pel comptador i enviat a la distribuïdora elèctrica.

Un cop el consum és recollit per la distribuïdora elèctrica, aquesta empresa s'encarrega d'enviar-lo a la comercialitzadora del client perquè li facturi el consum elèctric.

A més, el comptador de llum intel·ligent facilita als usuaris totes les gestions relacionades amb la tarifa de llum, permetent canviar la potència contractada o la tarifa directament sense que un tècnic realitzi modificacions al comptador.

Com llegir un comptador de llum digital o intel·ligent?

El comptador intel·ligent mostra en una petita pantalla digital el consum elèctric. Disposa d'un botó mitjançant el qual el client accedirà a les diferents lectures de consum .

A continuació, s'explica com fer la lectura del comptador segons el tipus de tarifa contractada i quines dades s'exposen a la pantalla del comptador elèctric.

Com llegir el comptador de llum digital per a una tarifa sense discriminació horària?

 1. Clica el botó del panell frontal del comptador i es mostrarà el missatge "Mode Lectura"
 2. Cerca el codi 1.18.1
 3. El número que apareix al costat d'aquest codi serà el consum
 4. Cerca el codi 1.18.0
 5. El número que es mostra al costat mostra el total del consum per a aquest període de facturació

Com llegir el comptador digital per a una tarifa amb discriminació horària?

 1. Premeu el botó del panell frontal del comptador fins que aparegui el missatge Mode de lectura
 2. Cerca el codi 1.18.1 >> El número que apareix al costat d'aquest codi serà el consum en el període punta
 3. Cerca el codi 1.18.2 >> El nombre que es mostra al costat mostra el total del consum per al període pla
 4. Cerca el codi 1.18.3 >> El nombre que es mostra al costat mostra el total del consum per al període vall
 5. El codi 1.18.0 serà la suma dels valors de les dues lectures anteriors. 

Els comptadors detecten que s'ha superat la potència contractada gràcies a l'ICP, l'Interruptor de Control de Potència. La seva finalitat és controlar que la demanda de potència que reclama la teva instal·lació elèctrica. Si et salten els ploms moltes vegades, necessitaràs augmentar la potència contractada.

QUÈ ÉS UNA LECTURA ESTIMADA DEL COMPTADOR DE LA LLUM?

Quan parlem de lectura estimada del comptador de llum ens referim a la que parteix d'un càlcul i no pas de la lectura exacta del consum en un període de facturació. Aquest tipus de pràctica era molt comú quan existien encara els comptadors de llum analògics: si el tècnic no es podria desplaçar a fer a lectura, la companyia procedia a recrear una estimació basant-se en lectures anteriors. Es tenien en compte les lectures realitzades en aquest mateix període de facturació però anys previs.

En cas que l'estimació fos superior o inferior a la lectura real, la companyia efectuava una regularització a la factura següent, sumant o restant a l'import que calia abonar la quantitat corresponent a aquest desfasament en el mesurament del consum.

COM DONAR LA LECTURA DEL COMPTADOR DE LA LLUM?

Pot ser que tinguis sospites que, per alguna incidència, el teu comptador no estigui subministrant a la teva companyia informació exacta sobre el teu consum. En aquest cas, podràs oferir tu mateix la lectura del teu consum.

Per donar la lectura del teu comptador de la llum, informa't de les vies habilitades per fer-ho per la teva companyia distribuïdora. 

 

 • Compartir