Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Punt-Consum / Recomanacions per la compra de disfresses

Recomanacions per la compra de disfresses

 • Les disfresses per a nens i nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina: compliment de les propietats mecàniques i fiísuqes (peces petites), de superfície de ventilació o d'inflamabilitat. Han de portar les indicacions següents:
       • El marcatge CE que significa que la joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat precistes a les normes comunitàries.
       • El nom i la marca del producte
       • La raó social i l'adreça del fabricant o importador
       • Les instruccions i advertències d'us.
 • Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació i que aquests s’adeqüin a l’edat de la persona que les hagi de fer servir.
 • Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (o fabricant o importador, amb l’adreça inclosa), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components. 
 • Quant a les disfresses, en ser productes tèxtils, vigileu que l’etiquetatge inclogui la informació següent:
      • El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador. 
      • Als productes fabricats a l’Estat espanyol, hi ha de constar el número de registre industrial del fabricant. 
      • Els productes importats de fora de la Unió Europea han de dur el número d’identificació fiscal de l’importador. 
      • En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.), hi ha de constar la composició del producte.
 • És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l’etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les. 
 • Si compreu disfresses i productes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques. Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra. 
 • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
 • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 
 • Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu i ser creatius. 
 • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. 

 

 • Compartir