Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Punt-Consum / Consells i recomanacions

Consells i recomanacions


RECOMANACIONS PER A UN CONSUM RESPONSABLE PER NADAL

Per festes, fes comptes!

regals nadal
 • Planifica les despeses i evita el sobre endeutament
 • Fes una llista de les compres que consideris més necessàries (aliments, regals,…)
 • Evita sortir-te del pressupost per tal d’evitar sorpreses desagradables.
 • Tingués en compte que el preu d’alguns productes s’incrementen pels volts de Nadal
 • Compara el preu i la qualitat del productes i dels serveis
 • Compra amb temps els aliments que es puguin congelar o emmagatzemar així com fes la reserva dels aliments que, per les seves característiques, només es poden adquirí a darrera hora.
 • Sigues prudent amb l’ús de les targetes de crèdit, vigila les despeses que no paguis en efectiu.
 • Demana i conserva el tiquet o la factura de compra: ÉS LA GARANTIA DEL PRODUCTE.
 • Conserva els catàlegs comercials i la seva publicitat.
 • Si el producte no és conforme, us heu d’adreçar a la persona venedora.
 • En cas que necessiteu disposar de diners d’una manera urgent, cal que consulteu tots els productes que ofereix el mercat financer i no us precipiteu. Abans de contractar, demaneu informació a les entitats per trobar l’opció més adient a les vostres necessitats.

A l’hora de comprar joguines ves amb mil ulls!

 • Juga per la igualtat! El joc i les joguines no són només un entreteniment, el joc és essencial per desenvolupar el potencial dels nens i les nenes. El joc és espontani, natural, instintiu i contribueix al creixement físic, mental i social de l’infant. La reproducció de conceptes sexistes a través de les joguines impedeix el ple desenvolupament de les nenes i els nens i així mateix atempta contra el principi d’igualtat d’oportunitats entre sexes. És per això que és necessari que els jocs no perpetuïn les desigualtats, cal que fomentin la diversitats d’aficions, gustos i activitats de lleure, esportives i culturals amb l’objectiu que un cop els infants es converteixen en persones adultes puguin escollir lliurement el seu futur personal i professional. No es tracta de imposar que les nenes juguin a cotxes o els nens juguin a nines sinó permetre que totes les joguines puguin ser aptes per a ambdós sexes i superar aquesta dualitat tradicional que marca quines joguines són per nenes i quines són per nens.
 • La joguina ha de servir per a divertir al nen/a.
 • Tingues en compte l’edat i la maduresa dels infants.
 • Llegim les etiquetes, les regles i les instruccions del joc.
 • La marca CE, significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingues en les normes comunitàries.
 • Tot el contingut obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha d’estar  en català i/o castellà.
 • Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró,...) tenen un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics.....).


Afavorim un consum de proximitat

 • A l’hora d’escollir els aliments que posareu a taula, escolliu els de producció local, és a dir, opteu per un consum de proximitat, consumiu productes i serveis fets en el vostre entorn territorial més proper, ja que d’aquesta manera ajudareu a reforçar l’economia local i a reduir la despesa energètica que produeix el transport de productes d’un continent a un altre. Si trieu aquesta opció, fixeu-vos que:
 • Tindrem un coneixement més directe de la procedència dels productes que ens permetrà consumir amb majors garanties de seguretat i qualitat
 • Exercirem un consum mediambientalment més sostenible, en reduir els costos energètics de transport dels productes procedents d’altres zones més allunyades
 • Ajudarem al manteniment de petites explotacions familiars, agràries i ramaderes, alhora que evitem l’abandonament de zones forestals
 • Contribuïm al creixement i al desenvolupament del nostre país.

Consulteu en aquest web el fullet Consum responsable: el consum de proximitat. 

Trieu productes de comerç just!

 • El comerç just basa la producció i comercialització dels seus productes en criteris ètics, socials i mediambientals que contribueixen al desenvolupament sostenible de les economies més desfavorides i empobrides dels països del sud del planeta.
 • Els criteris del comerç just són: 
  Pagar un preu just i un salari digne als productors, protegir els drets humans i laborals, rebutjar l’explotació infantil, no discriminar la dona, respectar el medi ambient i invertir els beneficis socials en el desenvolupament de la comunitat productora.
 • Podeu trobar productes de comerç just, alimentaris, tèxtils i molts altres, a les botigues solidàries especialitzades en productes procedents de comerç just, a les botigues d’Internet de comerç just i també en alguns establiments comercials i grans superfícies.
 • Consulteu en aquest web:


Contribuïu a un Nadal sostenible i respectuós amb el medi ambient:

 • Eviteu els embolcalls innecessaris i recicleu-los per a altres usos.
 • Dipositeu el cartró als contenidors corresponents.
 • Utilitzeu  piles recarregables per a les joguines i els aparells electrònics.
 • Compreu productes i serveis amb distintius oficials de qualitat ambiental.
Garantia qualitat ambientalDistintiu de garantia de qualitat ambiental
Productes i serveis amb el distintiu
Ecolabel
Etiqueta ecològica de la Unió Europea
Productes i serveis amb l'etiqueta
 • Si  compreu electrodomèstics, us heu de fixar am l’etiquetatge energètic i escollir-ne un de classe A (categoria més eficient), ja que el consum energètic és més baix.
 • Si voleu comprar un arbre de Nadal, escolliu-ne un que provingui d’un viver o plantació controlat.
 • Quan acaben les festes, a casa heu acumulat un munt de papers, embolcalls i materials dels quals us heu de desfer.
 • Les joguines realitzades amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en la fabricació que els dels processos industrials (materials sintètics, plàstics...).
 • Recicleu les joguines que no feu servir. Feu arribar les que estan en bon estat als infants sense recursos i dipositeu les fetes malbé al contenidor corresponent.
 • Podeu reciclar:
  • el paper i el cartró
  • els arbres de Nadal
  • les ampolles de vidre i plàstic


Recordeu:

 • Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
 • La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, guardeu els documents d’oferta de serveis, les instruccions, els catàlegs...
 • Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l’empresa que us l’ha venut i que té un mes per contestar.
 • Els establiments comercials disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum, fixeu-vos en el distintiu d'adhesió.Junta arbitral de consum
 • Trobareu més informació:

012

O contacteu amb una associació de consumidors

 

 

RECOMANACIONS PER LA COMPRA DE DISFRESSES

 • Les disfesses per a nens i nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina: compliment de les propietats mecàniques i fiísuqes (peces petites), de superfície de ventilació o d'inflamabilitat. Han de portar les indicacions següents:
  • El marcatge CE que significa que la joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat precistes a les normes comunitàries.
  • El nom i la marca del producte
  • La raó social i l'adreça del fabricant o importador
  • Les instruccions i advertències d'us.
 • Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació i que aquests s’adeqüin a l’edat de la persona que les hagi de fer servir.
 • Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (o fabricant o importador, amb l’adreça inclosa), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components. 
 • Quant a les disfresses, en ser productes tèxtilsvigileu que l’etiquetatge inclogui la informació següent:
  • El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador. 
  • Als productes fabricats a l’Estat espanyol, hi ha de constar el número de registre industrial del fabricant. 
  • Els productes importats de fora de la Unió Europea han de dur el número d’identificació fiscal de l’importador. 
  • En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.), hi ha de constar la composició del producte.
 • És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l’etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les. 
 • Si compreu disfresses i productes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques. Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra. 
 • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
 • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 
 • Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu i ser creatius. 
 • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. 

 

 

LES REBAIXES

Comença la temporada de rebaixes a la majoria d’establiments, per això és important tenir en compte un seguit de recomanacions

 • Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
 • Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
 • Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
 • Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
 • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
 • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.
 • Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
 • La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les instruccions, els catàlegs comercials...
 • Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l'empresa que us l'ha venut i que té fins a 1 mes per contestar.
 • Els establiments comercials disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

Avís als afectats pel canvi de l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)

L'Agència Catalana del Consum recomana a totes les persones que tinguessin les seves hipoteques referenciades a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) i que s'hagin vist perjudicades pel canvi de l'esmentat índex de referència, que tinguin en compte la informació següent:

Què és l'IRPH?
L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) és el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per adquirir habitatge lliure.
La publicació de l'IRPH la feia el Banc d'Espanya que, amb caràcter mensual, realitzava una mitjana de les ofertes del mercat hipotecari inscrites per bancs i caixes d'estalvi, tenint com a resultat tres modalitats del IRPH:

 • IRPH de bancs: mitjana dels préstecs a tres anys que han concedit els bancs.
 • IRPH de caixes d'estalvi: mitjana dels préstecs a tres anys que han concedit les caixes d'estalvi.
 • IRPH del Conjunt d'Entitats: mitjana de l'IRPH de bancs i de l'IRPH de caixes d'estalvi, és a dir, del total, de préstecs concedits a Espanya.


Així doncs, l'IRPH era utilitzat per les entitats financeres per actualitzar les hipoteques amb tipus d'interès variable, quan estaven referenciades a aquest índex.

Com s'ha de reclamar si heu estat perjudicats pel canvi de l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)?
Si quan vàreu contractar el préstec hipotecari teníeu aquest Índex (IRPH) per establir la quota a pagar de la hipoteca (reviseu l'escriptura o consulteu-ho a la vostra entitat) i posteriorment, en desaparèixer aquest Índex, us l'han canviat per un altre i observeu que la quota va pujar molt i us sentiu molt perjudicats pel canvi d'índex RECLAMEU per escrit davant el Departament o Servei d'Atenció al Client de l'entitat o, en cas que n'hi hagi, davant el Defensor del Client. Les adreces d'aquests serveis han d'estar disponibles a les oficines de l'entitat o al seu web. Recordeu que les entitats financeres disposen de Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia.

Si la resposta és insatisfactòria o no heu rebut cap resposta en 2 mesos, podeu adreçar-vos a l'Organisme de Consum que us correspongui:

· A l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi.
· A l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi.
· A les oficines de l'Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC..

Podeu contactar també per demanar assessorament sobre el vostre cas amb una Associació de Consumidors.

Si opteu per la via judicial, per rebre informació i orientació sobre com fer aquesta gestió podeu adreçar-vos als Serveis d'Orientació Jurídica.

 
 • Compartir