Dentix

INFORMACIÓ IMPORTANT DENTIX

El BOE publica el concurs de creditors de les clíniques DENTIX

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (núm. 316) la declaració de concurs de creditors en el jutjat mercantil número 2 de Madrid, per part de les empreses relacionades amb la prestació del serveis de les clíniques DENTIX.

Per tant, les persones afectades pel tancament d’aquestes clíniques que haguéssiu pagat el vostre tractament en efectiu, amb targeta de crèdit/dèbit o mitjançant un crèdit personal –és a dir, no finançat per una entitat financera de DENTIX–, heu de comunicar el vostre crèdit/reclamació a l'administració concursal, per intentar recuperar els diners pagats per un servei que no us han prestat (no necessiteu advocat ni procurador).

 • Teniu 1 mes (fins al 3 de gener de 2021, inclòs) per comunicar la vostra reclamació per via electrònica a l’adreça dentix.concursal@iusaequitas.net o bé a:

ACCOUNT CONTROLIUS&AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP

Av. Alberto Alcocer 24, 4ª planta, 28036 (Madrid)

Telèfon: 915914291

Fax: 914465321

 • Feu-hi constar les dades d'identificació del concurs: Concurs ordinari 1305/2020, amb número d’identificació general de procediment 28.079.00.2-2020/00133464. Interlocutòria de data 20/11/2020.

 • També cal que hi feu constar les dades següents: DNI, nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica, així com les dades del deute –és a dir, els diners pagats per serveis que no us han prestat-, amb còpia dels pagaments fets a DENTIX i de tota la documentació de què disposeu (historial mèdic, reclamacions fetes, etc.).

 • Les resolucions del concurs es publicaran en el web del Registre Públic Concursal.

Les empreses incloses en el concurs, totes amb domicili en el carrer Ribera del Loira 56-58 de Madrid, són:

 • DENTIX HEALTH CORPORATION SLU (C.I.F. B86933819)

 • DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTÉTICA DENTAL SLU (C.I.F. B83409797)

 • DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SLU (C.I.F. B86940970)

 • NEOTECH CLINICAL SLU (C.I.F. B86940962)

Recordeu que, davant la publicació del concurs de creditors, des dels organismes públics de consum ja no podem mediar amb l'empresa DENTIX per a resoldre les reclamacions de les persones afectades. Per tant, encara que hagueu presentat una reclamació en algun servei públic de consumcal que us adreceu a l’administració concursal.

Què cal fer si teniu serveis contractats amb Dentix

Si s'ha pagat la totalitat o una part de l’import del servei sense que s'hagi prestat completament, en primer lloc cal recopilar tota la documentació –publicitat, pressupost, contracte, factures, etc.– per reclamar.

L’Agència Catalana del Consum té constància del tancament de les clíniques dentals Dentix, per tant, si teniu contractat un tractament en aquestes clíniques i heu pagat la totalitat o una part de l’import del servei sense que us l’hagin prestat completament, us aconsellem que:

 • Recopileu tota la documentació de què disposeu (publicitat, pressupost, contracte, factures, etc.)

 • Mireu d'aconseguir el vostre historial mèdic sol·licitant-lo:

  • per telèfon al Servei d’atenció al pacient de Dentix 900 83 50 10

  • o bé a la seu social de l'empresa: Dentoestétic Centro de Salud y Estética Dental, SL (Dentix). Av. Ribera del Loira, 56-58, 2a planta, 28042 (Madrid).

 • Per reclamar:

Si vau finançar el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei:

   • Reclameu a Dentix (seu social).

   • Dirigiu-vos a l’entitat financera que us ha concedit el préstec -adjuntant la reclamació feta a Dentix- per reclamar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament i, si escau, la devolució de la part ja abonada i no prestada.

   • Si no atenen la vostra sol·licitud en el termini màxim d’1 mes, presenteu la reclamació a l’oficina de consum del vostre municipi o a l’Agència Catalana del Consum (trobeu la vostra oficina).

Si vau pagar amb targeta de crèdit, contacteu amb la vostra entitat financera per informar-vos de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs. Si no us els anul·len, caldrà reclamar-los mitjançant el concurs de creditors.

Si vau pagar el tractament al comptat vegeu la informació sobre el concurs de creditors.

 • Si requeriu alguna intervenció immediata (retirada de punts, infecció, dolor agut...) podeu anar al vostre Centre d’Atenció Primària per tal que el metge de capçalera adopti les mesures adients.

 • En cas que us hagueu adreçat a un altre odontòleg, demaneu-li una valoració de l'estat dels tractaments rebuts i/o pendents de rebre.

Qualsevol novetat la podreu consultar al web consum.gencat.cat.

També podeu demanar assessorament a una organització de persones consumidores registrada a Catalunya.

Agència Catalana el Consum - El BOE publica el concurs de creditors de les clíniques DENTIX

 • Compartir